Modele głoskowe

9. ćwiczenia słuchowe w rozróżnianiu wyrazów, które różnią się tylko jedną głoską-zmiana znaczenia wyrazu. Znajdź Czym różnią się te Pary wyrazów, NP: Lody – Loty, domek – Tomek, Pasek – Piasek, GAPA – Kapa, DAMA – Tama, Koza – Kosa, bal-PAL, Bąk – pąk, Kasa – Kasza, Kos – kosz, bułka – półka, RAK-Lak, Góra – Kura, Rok-Lok, Kos – kosz, vente-szale. 8. ćwiczenia słuchowe-rozwijające wrażliwość na dźwięk, Rytm, melodie i ton Mowy: a) Dziecko Ambrozku z zamkniętymi oczami i odgaduje Odgłosy dochodzące z ulicy-„wsłuchiwanie się w ciszę”, rozpoznawanie wytwarzanych dźwięków-szmery, stukanie, chodzenie, mowa . b) rozpoznawanie diffĂŠrents rzeczy zamkniętych w pudełku przez potrząsanie NIM-groch, Kasza, gwoździe, ryż, guziki, Cukierki. c) uderzanie dwoma klockami o siebie, łyżeczką w pustą szklankę, klaskanie, tupanie, krzyczenie, Darcie papieru, gniecenie papieru, Lanie Wody, wypuszczanie powietrza, NP. z balonique. d) różnicowanie dźwięków wydobywanych przez pojazdy-samochodu, Motoru, pociągu, samolotu, autobusu, tramwaju. e) rozpoznawanie okre sylab Wśród innych sylab/PA, ta, BA, DA,/ta, BA, ta/bu, DA, zu, pi/le, ly, po, no/Ty, za, bu, to/. f) rozpoznawanie żadnych nazw zwierząt po ich głosie.

g) rozpoznawanie diffĂŠrents znanych melodii, piosenek dziecka. Dziecku chcesz wytłumaczyć, Czym są głoski-przykłady znajdziesz w artykule. Nauka głoskowania à bardzo ai ważny ETAP w nauce czytania. To NIC innego Jak ćwiczenie słuchu fonematycznego, à w końcu zgodnie wyrazów na głoski, CZYLI iPhonie dźwięki, które Dziecko jest w stanie usłyszeć. Dobrze, aby Każdy rodzic uczący w Domu Dziecko głoskowania zdawał sobie z tego sprawę. 4. Zgadnij jaki à wyraz: a) metoda sylabowa: bu-Ty, ka-wa, za-ku-py, sza-FA, DRA-bi-na, sa-ła-ta, ło-PA-ta, ka-na-pa, PA-RA-sol, ja-Go-DA, Ry-BA, sa-Mo-lot, MU-cha. b) metoda głoskowa: d-o-m, d-y-m, o-k-o, s-o-k, l-o-k, l-o-d-y, b-u-t-y, w-o-d-a, w-a-g-a, s-a-ł-a-t-a, b-a-l-o-n, b-u-r-a-k, m-a-k. 6. Z JAKICH litre Składa się Dany wyraz, jakie couchage „napiszesz w wyrazach: ELA, Sok, DOM, mapa, Kot, Foka, płot, Baca, Agrest, motyl, samolot, kaloryfer. -Zabawa z obrazkami: „Pokaż mi obrazki, których nazwa Rozpoczyna się głoską a”, 7.

Zabawy naśladowczo-słuchowe. Dziecko naśladuje, Udaje Odgłosy wybranych zwierząt, narzĩzi, ludzi: nadmiar Pary w p. otywie-fffffff, odgłos karetki pogotowia-ija ija ija, kwakanie kaczki-Kwa Kwa Kwa, odłos Gdy pada Deszcz – Kap Kap Kap, szczekanie PSA – hau, hau, hau, dźwięk dzwonka – dzyń dzyń dzyń, brzęczenie MUCHY – BZZZZ, piszczenie myszy – pi pi pi, syczenie węża – SSSSSSSS, parskanie Jak Konik, Płacz małego dziecka-hīçhęm hīçhęm hīçhęm, naśladowanie rechotania żabek, miauczenie Kota-miauu, miauu, kichanie chorego człowieka, gdakanie Kury-Ko, Ko, Ko, gęganie gęsi – gę, gę, gę Posegreguj wyrazy w zależności OD liczby sylab, z jakiej się składają i Spakuj każdą z Grup oddzielnie, aby Łatwiej ne było z nich korzystać podczas ćwiczeń.